CNC-operatør

CNC-operatør

Det utføres arbeidsoppgaver som boring, sliping, sveising og fresing i mekaniske verksteder og til produksjonsmaskiner innen forskjellige typer industri.

Arbeidsoppgaver
– motta materialer
– velge skjæreverktøy og skjæredata
– vedlikehold av maskinpark
– lese tegninger og bruke digitale hjelpemidler
– delta i utvikling av produksjonsprosesser og nye produkter

Personlige egenskaper
– Interessert i maskiner og teknologi
– Nøyaktig og effektiv
– Ansvarsbevisst
– Selvstendig
– Samarbeidsevner

Læresteder

Mindus As, Doneheia 7, 4516 Mandal