Industrimekaniker

Industrimekaniker

En Industrimekaniker vedlikeholder og monterer maskiner og utstyr.

Det utføres arbeidsoppgaver som vedlikehold, lagring, montering og reparering av maskiner og utstyr, samt skifte av deler og ombygging på maskiner.

Arbeidsoppgaver
– montering og vedlikeholde av maskiner
– rørarbeid og platearbeid
– feilsøking på maskiner og prosessutstyr
– bruk av maskindrevet verktøy

Personlige egenskaper
– interessert i maskiner og teknologi
– fysisk rustet for krevende arbeid
– tenke helhetlig
– selvstendig

Læresteder

Mindus As, Doneheia 7, 4516 Mandal
Amento As, Svegeskogen 11, 4400 Flekkefjord