Industrimontør

Industrimontør

En Industrimontør monterer, tester og kontrollerer maskiner og utstyr til industri og skipsverft.

Det utføres arbeidsoppgaver som montering og bygging av maskiner, mekaniske komponenter og elektromekanisk utstyr

Arbeidsoppgaver
– montering og bygging av maskiner og utstyr
– testutførelse av utstyr
– reparasjoner og vedlikehold av utstyr
– bruk av måleutstyr, håndverktøy og småmaskiner
– festemetoder og skrueforbindelser

Personlige egenskaper
– interessert i maskiner og teknologi
– fokus på høy kvalitet
– fokus på stor sikkerhet
– nøyaktig og selvstendig

Læresteder

Mindus As, Doneheia 7, 4516 Mandal