Industrisøm

Industrisøm

En medarbeider i industrisøm produserer tekstilvarer ved hjelp av maskiner.

Det utføres arbeidsoppgaver innenfor produksjon av tekstil, hud, fiber og andre kunststoffer ved hjelpe av industrimaskiner.

Arbeidsoppgaver
– forberede produksjon
– følge produksjonen fra start til ferdig produkt
– sikre høy kvalitet på arbeidet
– bruke og vedlikeholde maskiner for industrisøm

Personlige egenskaper
– godt håndlag
– nøyaktig og effektiv
– kreativ og praktisk
– teknisk og mekanisk forståelse

Læresteder

Amento As, Nye Monoddveien 7, 4580 Lyngdal