Logistikkoperatør

Logistikkoperatør

En lagerarbeider jobber med lasting, lossing, klargjøring og transport av varer og gods.

Det utføres arbeidsoppgaver innenfor planlegging, sikring, lagring og klargjøring av forsendelser.

Arbeidsoppgaver
– mottak og sortering
– interntransport og utlevering
– lasting og lossing med tekniske hjelpemidler
– elektronisk registrering av varer og gods
– kundebehandling
– vareflyt og lagring
– elektronisk dokumentbehandling
– tollbehandling

Personlige egenskaper
– serviceinnstilt
– nøyaktig
– selvstendig
– gode samarbeidsevner
– gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig

Læresteder

Mindus As, Doneheia 7, 4516 Mandal
Varodd Arbeid og Inkludering As, Rigedalen 41, 4626 Kristiansand