Sveiser

Sveiser

En sveiser fører metalliske materialer sammen ved press eller ved hjelp av varme.

Det utføres pressveising eller smeltesveising av alt fra små elektronikkdeler til store konstruksjoner.

Arbeidsoppgaver
– jobbe etter arbeidsinstruksjoner, tegninger og prosedyrer
– håndtere materialer, hjelpestoffer og verktøy
– utføre sveiseprosesser etter angitt metode
– vedlikehold og feilsøking på sveiseutstyr

Personlige egenskaper
– nøyaktig og selvstendig
– gode samarbeidsevner
– like praktisk arbeid
– opptatt av egen og andres sikkerhet

Læresteder

Amento As, Svegeskogen 11, 4400 Flekkefjord
Mindus As, Doneheia 7, 4516 Mandal