Tømrer

Tømrer

En tømrer bygger hus, boligblokker og andre byggverk.

Det utføres arbeidsoppgaver innenfor bygging og montering av ulike typer trekonstruksjoner i nye og gamle bygg.

Arbeidsoppgaver
– konstruksjons- og innredningsarbeid
– produksjon og montering av elementer og moduler
– sørge for varmeisolering
– sette opp skillevegger
– sette inn vinduer, dører og annet inventar

Personlige egenskaper
– fysisk rustet for krevende arbeid
– fordel å ikke ha høydeskrekk
– god forståelse for tegning og konstruksjon
– gode kommunikasjonsevner
– gode samarbeidsevner

Læresteder

Amento As, Svegeskogen 11, 4400 Flekkefjord