OK Kompetanse Agder

OK Kompetanse Agder AS er et opplæringskontor for lærekandidater eid av fire arbeids- og inkluderingsbedrifter i region Agder.

Eierbedriftene dekker Agder med Amento i Lyngdal og Flekkefjord, Mindus i Mandal og Heddeland, Varodd i Kristiansand og Setpro i Evje.

Etablering i 2018
Opplæringskontoret ble etablert våren 2018 i den gang Vest-Agder, og høsten 2020 fikk opplæringskontoret nye eiere fra tidligere Aust-Agder. Ungdommer i hele Agderfylket kan bli lærekandidat hos OK Kompetanse Agder. Ungdommer som blir tatt inn som lærekandidat hos oss blir ansatt i og fulgt opp av  en veileder i en av eierbedriftene. Noen av lærekandidatene har sin arbeidshverdag inne på eierbedriften de er ansatt i, men de fleste får sin opplæring i en annen ekstern bedrift i privat eller offentlig sektor.

Mange ulike yrkesfag
OK Kompetanse og eierbedriftene samarbeider med mange bedrifter i ulike bransjer. På denne måten er det mulighet for å bli lærekandidat innenfor flere yrkesfag. Uansett hvor lærekandidaten arbeider og får opplæring, vil veilederen fra eierbedriften/OK Kompetanse følge med i hele lærekandidatperioden.

Tilpasset opplæring
Veilederen jobber med å tilpasse opplæring til de behov lærekandidaten har. Dette betyr både direkte opplæring, støtte til å dokumentere opplæringsmål samt samarbeid med lærekandidatens nettverk. Samarbeid gjøres med bedrift, opplæringskontor, NAV, kommune og/eller helsevesenet med flere.

Kompetanseprøve
Etter to år som lærekandidat avsluttes den videregående opplæringen med en kompetanseprøve. Kompetanseprøven bygger på lærekandidatens individuelt utvalgte mål, en TLKP (tilpasset lærekandidat plan). TLKP tilsvarer en IOP (individuell opplæringsplan) som lærekandidaten hadde som elev i videregående skole. I den Individuelt tilpassede lærekandidatplanen er opplæringsmålene hentet fra VG3 Yrkesfagplan.

Opplæring i bedrift
Det er et mål at lærekandidaten gjennom to år med opplæring i bedrift har opparbeidet seg en fast forankring til arbeidslivet. Siden det å få en jobb er et viktig mål, bruker veileder tid sammen med lærekandidaten til å øve på ferdigheter som er etterspurt i ethvert arbeidsforhold.