Praksis og søknad

Praksis før søknad
Veilederne i OK Kompetanse Agder samarbeider med de videregående skolene for å gi ungdommer en smak på arbeidslivet. Hos eierbedriftene til opplæringskontoret får ungdommer mulighet til å prøve seg i utvalgte yrker før de søker om å bli lærekandidat. I enkelte tilfeller benyttes også utvalgte samarbeidsbedrifter.

Alle videregående skoler som samarbeider med OK Kompetanse får bestemte tidspunkt der elevene deres kan prøve seg i praksis. Denne praksisperioden gir en erfaring fra en arbeidssituasjon, men ikke nødvendigvis i drømmejobben.

Praksisperioden gir opplæringskontor og eierbedrift mulighet til å gjøre seg kjent med ungdommen slik at en kan jobbe videre for å finne den rette bedriften, bransjen og yrket sammen med ungdommen.  

Søknad til OK Kompetanse Agder
Søker må ha ungdomsrett og være i målgruppen om individuelt tilpasset opplæring i bedrift. Rådgiver på videregående skole hjelper å søke, og søknadsfristen er 1. februar hvert år på www.vigo.no 

Agder Fylkeskommune går gjennom søknadene om å bli lærekandidat og videreformidler til de som defineres i målgruppen til OK Kompetanse Agder.