HVA ER EN LÆREKANDIDAT

Som lærekandidat får du mulighet til å ta videre opplæring i bedrift, der målet er deler av fagplanen. Dette som et alternativt til å ta et helt fagbrev.

LES MER OM LÆREKANDIDAT