Samarbeid med
Agder Fylkeskommune

Gjennom avtale med Agder Fylkeskommune skal OK Kompetanse Agder AS sikre fast forankring i arbeidslivet for elever med definerte behov. Dette vil kunne være elever som går mot planlagt grunnkompetanse og søker læreplass som lærekandidat i bedrift. Fylkeskommunen definerer hvem som tilhører målgruppen.

Avtalen beskriver videre at det skal avholdes jevnlige samarbeidsmøter mellom fylkeskommunen og OK Kompetanse. Fylkeskommunen har også rett til å delta som observatør med talerett på opplæringskontorets styremøter.

I tillegg følges OK Kompetanse opp av fylkeskommunen som alle andre opplæringskontor, noe som blant annet betyr årlig skriftlig rapportering og årlig samarbeidssamtale med Fag- og yrkesopplæringen. Utover dette deltar opplæringkontoret på informasjons- og drøftingsmøter med  fylkeskommunen og øvrige samarbeidspartnere.